bild

 

  

 

 

 

bild

 

 

 

bild

 

 

bild

 

 

 

bild

 

 

 

bild 

 

©SvalinsPhototech

bild

 

 

 

Fåglar A - Ö

 
A
B
·   Bergfink
·   Björktrast
·   Blå Kärrhök

·   Blå Kärrhök

·   Blåhake

·   Blåmes 
·   Bläsand 

·   Bofink  

·   Brun Glada 

·   Brun Kärrhök 
·   Brunand 
·   Brushane 
·   Buskskvätta

·   Busksångare

 

C

·   Citronärla

 

D
·   Domherre
·   Drillsnäppa
·   Duvhök

·   Dvärgsnäppa 

 

E
·   Ejder
·   Enkelbeckasin

·   Entita

 

F

·   Fasan

·   Fiskgjuse 

·   Fiskmås 

·   Fisktärna 

·   Fjällvråk 

 

G

·   Gluttsnäppa
·   Gransångare
·   Gravand 
·   Grågås 

·   Gråhäger

·   Gråsiska

·   Gråsparv
·   Gråtrut  
·   Gräsand 
·   Grönbena

·   Grönfink

·   Grönsiska

·   Grönsångare
·   Gulsparv

·   Gulärla 

 

H

·   Havsörn

·   Havstrut 

·   Havssula 

·   Hussvala 

·   Hämpling

·  Härmsångare

 

J

·   Järnsparv

 

K
·   Kaja
·   Kanadagås
·   Kattuggla
·   Kentsktärna 
·   Knipa    
·   Knölsvan   
·   Koltrast
·   Korp
·   Kricka 
·   Kråka
·   Kungsörn 
·   Kustpipare
·   Kustsnäppa
·   Kärrsnäppa

·   Kärrsångare

 

L
·   Ladusvala 

·   Lappuggla

·  Lunnefågel

·   Lövsångare

 

M
·   Myrsnäppa

·   Myrspov

 

N
·   Nilgås
·   Näktergal
·   Nötskrika

·   Nötväcka

 

O

·   Ormvråk 

    

P
·   Pilfink        
·   Pilgrimsfalk
·   Prutgås 
·   Pungmes

·   Pärluggla

 

R
·   Ringduva
·   Rostand
·   Råka

·   Rödbena 

·   Rödglada 

·   Rödhake    
·   Rödspov    
·   Rödspov islandica   
·   Rödstjärt

·   Rördrom

·   Rörhöna

·   Rörsångare

 

S
·   Silvertärna
·   Skata
·   Skedand  
·   Skogssnäppa
·   Skogsduva
·   Skrattmås    
·   Skäggdopping 
·   Skäggmes 
·   Skärfläcka   
·   Skärsnäppa

·   Slaguggla

·   Smådopping

·   Småfläckig sumphöna  

·   Smålom  

·   Småskrake   

·   Småspov  

·   Snatterand 

·   Snösparv

·   Sothöna   
·   Sparvhök
·   Sparvuggla

·   Stare  

·   Stenknäck

·   Stenskvätta
·   Stjärtand

·   Stjärtmes

·  Storlabb

·   Stormfågel

·   Storskarv 
·  Storskrake
·   Storspov

·   Strandskata  

·   Strömstare

·   Större hackspett

·   Större Korsnäbb

·   Större Strandpipare 

·   Svarthakedopping

 ·  Svarthätta

·   Svartmes   

·   Svartsnäppa

·   Svartvitflugsnappare

·   Sångsvan
·   Sädesärla    
·   Sädgås
·   Sävsparv 

·   Sävsångare

 

T
·  Talgoxe
·  Talltita
·  Tofsmes

·  Tofsvipa

·  Tordmule 

·  Tornfalk
·  Toppskarv
·  Trana 
·  Trastsångare
·  Trädgårdssångare
·  Turkduva

·  Törnskata

 

V
·   Vattenrall  
·   Vigg 
·   Vitanka
·   Vit stork  

·   Vitkindad gås

 

Å

 

Ä
·Ängspiplärka  
· Ärtsångare

 

 

 

         ©SvalinsPhototech

*    *    *   ©SvalinsPhototech    *    *    *

 

  ©SvalinsPhototech
  

©SvalinsPhototech

©SvalinsPhototech